اشک های «کاکا» در آخرین دیدار!

مرد سال سابق جهان شب گذشته آخرین دیدار خانگی اش با پیراهن اورلاندو سیتی را انجام داد ......

مرد سال سابق جهان شب گذشته آخرین دیدار خانگی اش با پیراهن اورلاندو سیتی را انجام داد. می بینیم که چطور در مراسم بازی احساساتی شده و اشک هایش سرازیر می شود.

تگ ها


فوتبال