اصفهانیان: تابع قوانین کشور هستیم/ویدیو

صحبت‌های فریدون اصفهانیان رئیس مستعفی کمیته داوران در خصوص استعفایش را می بینید....

صحبت‌های فریدون اصفهانیان رئیس مستعفی کمیته داوران در خصوص استعفایش را می بینید.