اصفهانیان: قضاوت‌های خوبی در هفته سوم شاهد بودیم

رئیس کمیته داوران گفت: طبق گزارش ناظران، قضاوت های خوبی را از داوران در هفته سوم شاهد بودیم ......

رئیس کمیته داوران گفت: طبق گزارش ناظران، قضاوت های خوبی را از داوران در هفته سوم شاهد بودیم ...

رئیس کمیته داوران گفت: طبق گزارش ناظران، قضاوت های خوبی را از داوران در هفته سوم شاهد بودیم.
فریدون اصفهانیان درباره عملکرد داوران در هفته سوم لیگ برتر گفت: جا دارد از همه داوران که قضاوت خوبی داشتند، تشکر کنم. در کل عملکرد داوران در هفته سوم لیگ برتر را مثبت ارزیابی می‌کنم. در همه بازی‌هایی که گزارش آنها به ما رسیده، شاهد قضاوت خوبی از آنها بودیم. 
وی افزود: در این هفته ترکیبی از داوران جوان و با تجربه را کنار یکدیگر قرار دادیم که خوشبختانه به خوبی توانستند به وظایف خود عمل کنند. در روزهای آینده با گروه آنالیز فیلم مسابقات را بازبینی می کنیم. امیدوارم رفته رفته عملکرد داوران در زمین مسابقه بهتر شود.