!اصلاح اساسنامه فدراسیون فوتبال متوقف شد

به گزارش مدال به نقل از ایسنا، از چند سال قبل بحث اصلاح اساسنامه فدراسیون فوتبال مورد بحث و گفت وگو بود که حتی قبل از انتخابات اخیر فدراسیون فوتبال که منجر به ریاست مهدی تاج شد، علی کفاشیان، رییس اسبق این فدراسیون خواهان اصلاح اساسنامه پیش از برگزاری انتخابات بود، اما با درخواست وزارت ورزش و جوانان این موضوع به بعد از انتخابات موکول شد ......

به گزارش مدال به نقل از ایسنا، از چند سال قبل بحث اصلاح اساسنامه فدراسیون فوتبال مورد بحث و گفت وگو بود که حتی قبل از انتخابات اخیر فدراسیون فوتبال که منجر به ریاست مهدی تاج شد، علی کفاشیان، رییس اسبق این فدراسیون خواهان اصلاح اساسنامه پیش از برگزاری انتخابات بود، اما با درخواست وزارت ورزش و جوانان این موضوع به بعد از انتخابات موکول شد ...

به گزارش مدال به نقل از ایسنا، از چند سال قبل بحث اصلاح اساسنامه فدراسیون فوتبال مورد بحث و گفت وگو بود که حتی قبل از انتخابات اخیر فدراسیون فوتبال که منجر به ریاست مهدی تاج شد، علی کفاشیان، رییس اسبق این فدراسیون خواهان اصلاح اساسنامه پیش از برگزاری انتخابات بود، اما با درخواست وزارت ورزش و جوانان این موضوع به بعد از انتخابات موکول شد.  

بحث پیرامون اصلاح اساسنامه فدراسیون فوتبال زیاد است و همه از ایرادات این اساسنامه اطلاع دارند، اما بعد از برگزاری انتخابات روند اصلاح اساسنامه کندتر شد و کمتر شاهد برگزاری جلسات میان اعضای کمیته تدوین قوانین و مقررات فدراسیون فوتبال و برخی از مدیران فدراسیون از جمله علی کفاشیان، رییس سابق فدراسیون بودیم.

بعد از گذشت بیش از یک سال و نیم از برگزاری انتخابات فدراسیون فوتبال در حال حاضر روند اصلاح اساسنامه کاملا متوقف شده و فدراسیون فوتبال فعلا قصد اصلاح آن را ندارد.

با توقف اصلاح اساسنامه فدراسیون فوتبال به نظر می رسد پیشنهاد مدیرانی مانند علی کفاشیان پیش از انتخابات فدراسیون صرفا به خاطر به تعویق افتادن این انتخابات بوده و مشخص نیست که در حال حاضر به چه دلیلی روند اصلاح اساسنامه را متوقف کرده اند.