اطراف ورزشگاه آزادی قبل از دربی/ ویدیو

ویدیو اختصاصی اطراف ورزشگاه آزادی در فاصله چند ساعت تا شروع بازی پرسپولیس و استقلال....

ویدیو اختصاصی اطراف ورزشگاه آزادی در فاصله چند ساعت تا شروع بازی پرسپولیس و استقلال.