اطلاعیه کمیته داوران درباره سفرهای داوران لیگ برتری

کمیته داوران فدراسیون فوتبال درباره سفرهای داوران برای قضاوت در سه هفته ابتدایی مسابقات لیگ برتر فوتبال توضیحاتی را ارائه کرد ......

کمیته داوران فدراسیون فوتبال درباره سفرهای داوران برای قضاوت در سه هفته ابتدایی مسابقات لیگ برتر فوتبال توضیحاتی را ارائه کرد.
 با توجه به پایان دیدارهای هفته سوم لیگ برتر کمیته داوران در گزارشی اعلام کرد، در هفته اول هر 8 بازی که برگزار شد، تمامی داوران با هواپیما به شهرهای برگزاری مسابقات اعزام شدند. در هفته دوم تیم داوری دیدار ذوب آهن اصفهان و استقلال تهران زمینی به اصفهان رفتند. 
هفته سوم نیز فقط تیم داوری دیدار نساجی مازندارن و پارس جنوبی سفر زمینی داشتند و بقیه تیم های داوری از طریق هواپیما برای قضاوت به شهر برگزاری مسابقات رفتند.
لازم به توضیح است، با توجه به بخشنامه سفرهای هوایی برای داوران،رویه سابق ادامه خواهد داشت.

تگ ها


لیگ برتر خلیج فارس فوتبال