اظهارات دانشگر درباره صحنه جنجالی در دیدار برابر سپاهان

محمد دانشگر در مورد صحنهای که در محوطه جریمه سپاهان سرنگون شد، گفت: من اجازه مصاحبه کردن ندارم، ولی فقط در مورد آن صحنه پنالتی باید بگویم که همه چیز واضح بود و نمیدانم چرا داور پنالتی نگرفت ......

محمد دانشگر  در مورد صحنه‌ای که در محوطه جریمه سپاهان سرنگون شد، گفت: من اجازه مصاحبه کردن ندارم، ولی فقط در مورد آن صحنه پنالتی باید بگویم که همه چیز واضح بود و نمی‌دانم چرا داور پنالتی نگرفت. در آن صحنه من برای ضربه زدن به توپ آماده بودم، ولی به یکباره توسط مدافع سپاهان سرنگون شدم.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: جالب اینجاست که آقای کرمانشاهی هم پشت ما قرار داشت و برای تشخیص پنالتی، دید خوبی داشت، ولی پنالتی نگرفت. همه چیز در آن صحنه کاملاً واضح و روشن بود، ولی متأسفانه داور تصمیم دیگری گرفت.

تگ ها


استقلال لیگ برتر خلیج فارس فوتبال