اظهارات وزیر ورزش درباره مالیات سرخابی ها

......

 

ر ورزش و جوانان می گوید بدهی مالیاتی باشگاه های استقلال و پرسپولیس واقعی نیست.

مسعود سلطانی فر درباره مشکلات مالیاتی باشگاه ها بخصوص استقلال و پرسپولیس گفت: با تغییر رویکردها و باوری که مجموعه دولت به رسیدگی به بخش ورزش دارد، انصافا در این ۱۱ ماه که من در وزارت بودم، موردی نبود که مراجعه کنیم و با ما همکاری نکنند. به عنوان مثال برای مشکل مالیاتی باشگاه های بزرگ مثل استقلال و پرسپولیس، با مسئولان سازمان مالیاتی جلسه گذاشتیم. در این جلسه گفتیم این ارقام و اعدادی که به عنوان بدهی مالیاتی یاد می کنید، به این خاطر است که مدیران در گذشته نیامده اند حسابرسی کنند، تراز مالی مشخص کنند و اظهارنامه مالیاتی بدهند. شما به همین دلیل مالیات را علی الراس کرده اید که این مالیاتها واقعی نیست. آنها پذیرفته اند و با کمیسیونی با حضور وزیر سابق قتصاد دارند بررسی می کنند.

وزیر ورزش و جوانان افزود: استقلال و پرسپولیس در ۱۰ سال گذشته  درآمدشان بیشتر از هزینه هایشان نبوده است. درآمد آنها با هزینه ها یا برابر بوده و یا بدهی داشته اند. به همین دلیل مالیاتی از این جهت به آنها تعلق نمی گیرد. اگر مدیران هر سال اسناد و مدارک مالیاتی و گزارش حسابرسی می دادند مطمئنا امروز این مقدار بدهی به نام آنها ثبت نمی شود.

 

تگ ها


اخبار روز لیگ برتر خلیج فارس فوتبال