اعتراضات گسترده هواداران رم به جدایی ده‌روسی

جمع گسترده‌ای از هواداران رم به رفتار باشگاه با دنیله ده‌روسی معترض شده‌اند...

هواداران رم به شدت از جدایی دنیله ده‌روسی عصبانی هستند.

به گزارش مدال، به نظر می رسد طرفداران جالوروسی از جدایی دنیله ده‌روسی عصبانی هستند و امروز برخی از هواداران این باشگاه در اعتراض به تصمیم مدیران باشگاه، فرانکو بالدینی و جیمز پالوتا، مبنی بر عدم تمدید قرارداد ده‌روسی و صدور مجوز جدایی او دست به اعتراض زدند. حدود 100 نفر از طرفداران متعصب رم با سر دادن شعارهایی مدعی شدند صدور مجوز جدایی ده‌روسی بسیار سریع و زشت بوده و این هافبک محبوب می‌توانسته باز هم برای فصول بعدی در ترکیب رم به میدان برود.

همچنین بنرهایی با این مضمون که "باشگاه رم تبدیل به یک کمپانی فروش شده" و "هرچه سریعتر وضعیت را روشن کنید" در دست معترضان به جدایی هافبک باتجربه جالوروسی دیده می‌شد.

در سال‌های اخیر رم ستاره‌های فراوانی را از دست داده و هواداران این تیم معتقدند مدیران باشگاه بیشتر از موفقیت رم به فکر سود اقتصادی با فروش ستاره های بزرگ خود هستند.

تگ ها


جدایی ده‌روسی خداحافظی ده‌روسی جیمز پالوتا جالوروسی رم سری آ فوتبال