اعتراض باشگاه پرسپولیس به قضاوت خورشیدی: پنالتی نبود

باشگاه پرسپولیس به قضاوت اشکان خورشیدی در دربی اعتراض کرد....

باشگاه پرسپولیس به قضاوت اشکان خورشیدی در دربی اعتراض کرد.

مدیر رسانه ای باشگاه پرسپولیس به قضاوت داور دربی اعتراض کرد.

به گزارش مدال، در ابتدای نشست خبری برانکو،  پندار خمارلو مدیر رسانه‌ای پرسپولیس گفت: امروز دوباره مشخص شد که چرا ما اصرار داریم از سیستم VAR استفاده شود. همانطور که دیدید پنالتی که اتفاق افتاد از نظر بسیاری متفق‌القول اعلام کردند پنالتی نبوده است و این نشان می‌دهد اصرار ما بی‌مورد نبوده است. خواسته خودمان را اعلام می‌کنیم و روی آن پافشاری داریم که از این سیستم استفاده شود. امروز از این سیستم به صورت آ‌زمایشی در حضور کولینا استفاده شد که امیدواریم هرچه زودتر از آن به صورت رسمی استفاده شود. 

این ادعا در حالی مطرح شده که اغلب کارشناسان داوری قضاوت خورشیدی را خوب ارزیابی کرده و پنالتی استقلال را درست دانسته اند.