Banner

اعتراض شدیدالحن کمیته ملی المپیک ایران به باخ

رئیس کمیته ملی المپیک کشورمان نامه اعتراضی شدیدالحنی برای توماس باخ رییس کمیته بین المللی المپیک ارسال کرد....

به گزارش مدال، در پی اتفاقات به وجود آمده برای سعید ملایی جودوکار کشورمان در رقابتهای جهانی و برخی رفتار و دخالت های رئیس فدراسیون بین المللی جودو؛ رئیس کمیته ملی المپیک کشورمان نامه اعتراضی شدیدالحنی در این زمینه برای توماس باخ رییس کمیته بین المللی المپیک ارسال کرد.

دکتر صالحی امیری دربخشی از این نامه با اشاره به سناریوی از پیش برنامه ریزی شده  ویزر ( رئیس فدراسیون جهانی جودو) اعلام داشته که وی در حاشیه مسابقات جهانی ژاپن شرایط دلهره آور و پر استرسی را برای سعید ملایی ملی پوش کشورمان به تصویر کشیده و به وی القا نموده که در صورت بازگشت به وطن، با مشکل روبرو خواهد شد.

 ویزر با قول حمایت از این ورزشکار برای پیوستن به تیم پناهندگان IOC ، سعی در ترغیب ورزشکار به درخواست پناهندگی در آلمان نموده است و شکی نیست که ملایی به خاطر همین فضای التهاب آور به وجود آمده در مسابقات جهانی نتیجه نگرفته است.

مطلع باشید که به ملایی پیغام واطمینان داده ام هیچ تهدیدی متوجه شخص وی و خانواده اش نبوده و نمی باشد و ضمانت می نمایم که همچون یک قهرمان در ایران با آغوشی باز مورد استقبال قرار خواهد گرفت.

اخبار مرتبط:

حمایت عجیب فدراسیون جهانی جودو از سعید ملایی

تگ ها


رئیس کمیته ملی المپیک رضا صالحی امیری کمیته ملی المپیک ایران رییس کمیته بین المللی المپیک توماس باخ فدراسیون جهانی جودو پناهندگی سعید ملایی سعید ملایی جودو