اعتراض مردان به حضور بانوان ایرانی در ورزشگاه، از اون لحاظ!

خیلی از آقایان نسبت به حضور بانوان در ورزشگاه اعتراض دارند، می گویید نه، خودتان مطلب را بخوانید!...

خیلی از آقایان نسبت به حضور بانوان در ورزشگاه اعتراض دارند، می گویید نه، خودتان مطلب را بخوانید!

خبرنگار: نظر شما درمورد حضور بانوان در ورزشگاه چیست؟
هوادار مرد فوتبال 1: آقا این چه وضعیه برای چی فیفا گیر داده و فدراسیون می خواد بانوان رو بیاره ورزشگاه آزادی؟ من اعتراض دارم!
خبرنگار: آقا به چی اعتراض داری؟
 هوادار مرد فوتبال 1: به همینکه ضعیفه ها بیان اونجا دیگه!
خبرنگار: چرا؟ اصلا مگه حق اعتراض هم داری؟ اونها هر کجا بخوان می تونن برن مملکت آزاده!
هوادار مرد فوتبال 1: ای بابا ، چرا نمی فهمی؟ 
خبرنگار : چی رو باید بفهمم؟
 هوادار مرد فوتبال 1: وقتی اونها بیان ما چطوری به داور حالی کنیم که می خوایم با خانواده اش وصلت کنیم؟ چطوری بریم مربی و مدیر عوض کنیم و مدام تو کشمکش باشیم؟
خبرنگار: آهان از اون لحاظ!
هوادار مرد فوتبال 1: نه پس از کدون لحاظ؟ یه جا تو دنیا مونده بود که با لباس جاهلیت میومدیم و خودمون رو تخلیه می کردیم!می فهمی؟ اصلا می فهمی پرتاب سنگ و صندلی و نارنجک چه حالی میداد و حالا دیگه نمی تونیم این کار رو هم بکنیم؟ 
خبرنگار: آها از اون لحاظ!
هوادار مرد فوتبال 1: نه پس از کدوم لحاظ؟ اینجا می تونستیم تو تونل عربده بزنیم، سر صندلیمون دعوا کنیم، هر وقت خواستیم بریم دست به آب دوست و دشمنمون رو بشناسیم!
خبرنگار: یعنی چطوری بشناسید؟
هوادار مرد فوتبال 1: یعنی صندلی رو به دوستمون بسپریم و بریم اگر برگشتیم نشسته بودن، اون دوست نیست دشمنه که از جات مراقبت نکرده و هنوز زنده اس، اگر نه اون دوسته که جات رو زیر فشار و با دعوا و فحش و تیزی نگه داشته!
خبرنگار: آها از اون لحاظ!
هوادار مرد فوتبال 1: اصلا نمی گید جامعه یه جایی برای تخلیه لازم داشته؟ نمی گید اینجا تنها جایی بود که احوال خواهر و مادر بازیکنان و مربیان و داوران و هر کی دوست داشتیم رو می پرسیدیم؟ همین استادیوم نقش دیسکو و قهوه خونه و چهار راه آب منگل رو با هم برامون بازی می کرد!
خبرنگار: چطوری؟
هوادار مرد فوتبال 1: اولش سیا نرمه نرمه رو می خوندیم و تکون می دادیم 
خبرنگار: خوب؟
هوادار مرد فوتبال 1: بعد گلی ، حشیشی چیزی بار می زدیم
خبرنگار: خوب؟
هوادار مرد فوتبال 1: بعد هم تریپ فرمون و قیصر برمی داشتیم و داد و هوار می کردیم!
خبرنگار: بله البته همین پارسال بود که یه نفرتون روی سکوها به دلیل اور دوز فوت شد
هوادار مرد فوتبال 1: آزادیه دیگه!
خبرنگار :  آزادید که مواد بکشید؟ آزادی فقط برای شماست؟ ببخشید بذار نظر این دوستمون رو که قیافه موجه تری هم داره بپرسیم، آقا به نظر شما ورود بانوان به ورزشگاه آزادی خوبه یا بد؟
هوادار مرد فوتبال 2: بده آقا، بده قربونت برم، بده
خبرنگار: چرا آخه؟
هوادار مرد فوتبال 2: یه جا بود از دست زنمون راحت بودیم  هر دقیقه غرولند نمی کرد به جونمون، میومدیم بیرون رفیق بازیمون رو می کردیم، عشق و حال می کردیم اصلا نمیومدیم آزادی می رفتیم الواطی! کی می فهمید؟ حالا هر دقیقه می خواد بگه منم ببر! 
خبرنگار: خوب بیارش چی میشه مگه؟
هوادار مرد فوتبال 2: فدات شم چرا متوجه نمیشی! میاد اونجا با دوربین فقط مراقب منه، شب برم خونه دمار از روزگارم در میاره!
خبرنگار: واقعا؟
هوادار مرد فوتبال 2: مجردی نه؟ 
خبرنگار: بله
هوادار مرد فوتبال 2: بله حالا زن میگیری می فهمی چی میگم، شماها تنها جایی تو دنیا که برامون باقی مونده بود رو ازمون گرفتید حالا باید بریم پرش از مانع با نیزه رو هم یاد بگیریم!

خبرنگار: چرا؟

هوادار مرد فوتبال 2: چون پس فردا اونور فنس میگه بیا اینور یه کم سرم گیج میره باید بریم وگرنه صد بار داماد غلامعلی همسایمون رو میکوبه تو سرمون که فلانی رو دیدی چطوری ناز خانومش رو میکشه و از فنس بالا رفت؟
خبرنگار: واقعا؟
هوادار مرد فوتبال 2:  مجردی نه؟ راحت بودیم، ساندویچ کثیف می خوردیم و بلند بلند می خندیدیم حالا زن خودمون که هیچ، خانمها میان اینجا نه میشه بلند خندید، نه میشه رفت دستشویی! نه میشه فحش داد، نه میشه پیچوند ، نه میشه ساندویچ 500 تومانی کثیف خورد!
خبرنگار: همه رو فهمیدم دستشویی چرا نمیشه برید؟
هوادار مرد فوتبال 2: مرد حسابی دستشویی های اینجا رو ببینن میگن باید تا 200 ساعت آینده دستشویی نریم چون کثیفه و پر از آب!
تازه ورشکست هم میشیم
خبرنگار: اون دیگه چرا؟ 
مجردی نه؟
خبرنگار آره بابا مجردم 
هوادار مرد فوتبال 2:  باید هر هفته هم لباس جدید بخریم، با لباس هفته قبل که جلو صد هزار نفر نمیاد زشته!
خبرنگار: آها از اون لحاظ!
هوادار مرد فوتبال 2:  نه پس از کدوم لحاظ؟
خبرنگار: خیلی خوب ممنون قانع شدم اجازه بدید برم
هوادار مرد فوتبال3: کجا؟ تازه اومده بودی ؟
خبرنگار: نه دیگه میرم
هوادار مرد فوتبال 4: صبر کن ببینم!
خبرنگار: آهای نیسان آبی بیا!

بیشتر بخوانید:

اطلاعیه شماره یک فدراسیون فوتبال درباره ورود بانوان به ورزشگاه

تگ ها


ایران کامبوج ایرن کامبوج بازی ایران کامبوج بانوان ایران کامبوج بانوان استادیوم آزادی فوتبال