اعتراض کاربران به مدیر شبکه سه به خاطرعادل

- انتقادها از مدیریت شبکه سه به اوج رسیده است. در روزهای اخیر شایعات زیادی دربا ......

- انتقادها از مدیریت شبکه سه به اوج رسیده است. 
در روزهای اخیر شایعات زیادی درباره علت پخش نشدن برنامه 90 مطرح بوده. یکی از این شایعات حکایت از آن داشته که علی فروغی مدیر جدید شبکه سه کلا مخالف عادل است و آمده که این برنامه را جمع کند. 

این شایعات باعث شد تا هواداران 90 که اتفاقا کم هم نیستند، حمله ای انتحاری به پیج فروغی در فضای مجازی داشته باشند. حجم پیام ها به قدری است که بعید به نظر می رسد فروغی تا چند سال آینده هم بتواند کل آنها را بخواند!

تگ ها


فوتبال