اعتراف وزنه‌ بردار نوجوان به دوپینگ

با اعتراف وزنه بردار نوجوان به دوپینگ ، ایران به فدراسیون جهانی اعلام می کند که نمونه دوم تست دوپینگ ملی پوش ایران بررسی نشود ......

با اعتراف وزنه بردار نوجوان به دوپینگ ، ایران به فدراسیون جهانی اعلام می کند که نمونه دوم تست دوپینگ ملی پوش ایران بررسی نشود .

علی مرادی درباره ی مثبت شدن تست دوپینگ یکی از ملی پوشان وزنه برداری رده نوجوانان ایران می گوید : « جای تاسف دارد یک نوجوان که آینده وزنه برداری ایران است کاری خارج از اردو انجام می دهد. جلسه کمیته انضباطی با حضور نمایندگان وزارت ورزش تشکیل شد و این وزنه بردار هم آمد. در حضور آنها مشخص شد چنین کاری را انجام داده است . الان هم نامه ای را به فدراسیون جهانی تنظیم می کنیم که با توجه به اعتراف این وزنه بردار که این کاراشتباه را انجام داده درخواست بررسی نمونه B انجام نشود

مرادی از مبارزه جدی فدراسیون با دوپینگ خبر داد و گفت: « ما به شدت با این مسئله برخورد می کنیم .از این به بعد کسانی که در جدول آنتی دوپینگ نادو، وادا و کمیته ضد دوپینگ فدراسیون جهانی قرار دارند، از نادو درخواست می کنم علاوه بر مسابقات کشوری، لیگ و اردوی تیم ملی به درخانه وزنه برداران رفته  و از آنها تست دوپینگ گرفته شود تا دیگر این چنین اتفاقات  به صورت سهوی یا عمدی یا براساس راهنمایی های غلط برخی مربیان رخ ندهد.

تگ ها


اخبار روز وزنه‌برداری