اعتصاب بازیکنان نفت مسجد سلیمان دو روزه شد!

شاگردان مرزبان تمرین نکردند!...

شاگردان مرزبان تمرین نکردند!

اعتصاب نفتی ها نسبت به عدم پرداخت معوقات اعضای تیم وارد دومین روز خودش شد.

به گزارش مدال، بازیکنان نفت به دلیل بدقولی های مدیران باشگاه و عدم دریافتی در نیم فصل دوم دو روز است حاضر به تمرین نشدند.

 این در شرایطی است که علی رضا مرزبان بارها در نشست های مطبوعاتی نسبت به عدم به جا آوردن تعهدات و برآورده نکردن قول هایی که از طرف مسئولین و مدیران این تیم داده می شد صحبت کرده بود.

طبق گفته بازیکنان قرار بر این بود که تا نیم فصل 50 درصد قرار داد بازیکنان این تیم پرداخت شود .

 این در شرایطی است که نفتی ها تنها 30 درصد از قراردادهای خود را دریافت کرده اند