اعجوبه 10 ساله فوتبال

این پسرک ده ساله با تکنیک بالایی که در کنترل توپ و اجرای حرکات نمایشی فوتبال فریاستایل دارد توجهات را به خود جلب کرده ......

این پسرک ده ساله با تکنیک بالایی که در کنترل توپ و اجرای حرکات نمایشی فوتبال فری‌استایل دارد توجهات را به خود جلب کرده. در این ویدیو نگاهی داریم کوشه‌هایی از هنرنمایی‌های این اعجوبه ده ساله دنیای فوتبال.

تگ ها


فوتبال