اعضای کمیته های فنی کشتی فرنگی و آزاد مشخص شدند

اعضای کمیته های فنی کشتی فرنگی و آزاد مسابقات عمومی (open) جوانان کشور مشخص شدند ......

اعضای کمیته های فنی کشتی فرنگی و آزاد مسابقات عمومی (open) جوانان کشور مشخص شدند.

 به گزارش مدال به نقل از طرفداری، رقابت های عمومی کشتی فرنگی و آزاد جوانان کشور، به ترتیب روزهای 25 و 26 و 28 و 29 مهرماه در خانه کشتی شماره 2 تهران برگزار می شود.

اعضای کمیته های فنی این مسابقات مشخص شدند که اسامی آنها به شرح زیر است:

کشتی فرنگی جوانان: (25 و 26 مهرماه)

حمید باوفا، مهدی شربیانی، حسن حسین زاده، مهرداد اسفندیاری فر و بهمن طیبی

کشتی آزاد جوانان: (28 و 29 مهرماه)

عباس حاج کناری، تورج کفایی، علی اصغر بذری و مسعود مصطفی جوکار

تگ ها


کشتی