اعلام آرای کمیته انضباطی والیبال درباره دیدار پیام- سایپا و سرمربی دورنا

آرای کمیته انضباطی فدراسیون والیبال درباهر دیدار پیام- سایپا و سرمربی دورنا صادر شد به گزارش مدال و به نقل از روابط عمومی فدراسیون والیبال، کمیته انضب ......
آرای کمیته انضباطی فدراسیون والیبال درباهر دیدار پیام- سایپا و سرمربی دورنا صادر شد

به گزارش مدال و به نقل از روابط عمومی فدراسیون والیبال، کمیته انضب ...

آرای کمیته انضباطی فدراسیون والیبال درباهر دیدار پیام- سایپا و سرمربی دورنا صادر شد

به گزارش مدال  و به نقل از روابط عمومی فدراسیون والیبال، کمیته انضباطی روز دوشنبه 1397/9/12 بعد از تشکیل جلسه احکام خود را درباره دیدار پیام مشهد و سایپا تهران و اظهارات محمد وکیلی سرمربی دورنا ارومیه صادر کرد. این احکام به شرح زیر است:

الف) پیام مشهد

1.آقای مهدی فعال کمک مربی یک جلسه محرومیت قطعی.

2.آقای سید محمد موسوی یک جلسه محرومیت قطعی و هشتاد میلیون ریال جریمه نقدی.

3.آقای سعید مصطفی وند یک جلسه محرومیت تعلیقی تا پایان لیگ 97

4.آقای امین علوی یک جلسه محرومیت تعلیقی تا پایان لیگ 97 و بیست میلیون ریال جریمه نقدی.

5.تذکر کتبی به تیم پیام مشهد در خصوص رفتار تماشاگران و نظارت بیشتر بر آنان و رعایت نزاکت.

ب) سایپا

1.آقای رضا مومنی مقدم کمک مربی تذکر کتبی

2.آقای حمزه زرینی یک جلسه محرومیت قطعی و پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی.

ج)

در خصوص آقای محمد وکیلی سرمربی دورنا ارومیه تذکر شفاهی به ایشان داده شد.