اعلام آرای کمیته وضعیت بازیکنان/تراکتور محکوم شد

کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون آرای خود را درخصوص تعدادی از پرونده‌های مطروحه اعلام کرد....

به گزارش مدال، آرای صادره به شرح زیر است:
*با توجه به شکایت هادی ایمانی از باشگاه شهرداری تبریز، این باشگاه به پرداخت مبلغ 540 میلیون ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت درخصوص خسارات هزینه دادرسی با توجه به عدم مطالبه از سوی خواهان مواجه تکلیفی نمی باشد.
*در پی شکایت عباس آشوبی از باشگاه شهرداری تبریز، این باشگاه به پرداخت مبلغ 939 میلیون ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت درخصوص خسارات هزینه دادرسی با توجه به عدم مطالبه از سوی خواهان مواجه تکلیفی نمی باشد.
*در پرونده شکایت حمید کاظمی عسگرانی از باشگاه نساجی مازندران، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و 320 میلیون ریال بانضمام هزینه دادرسی به میزان مبلغ 26 میلیون و 928 هزار ریال در حق خواهان محکوم شد.
*با توجه به شکایت سعید آقایی نوجه از باشگاه تراکتورتبریز، این باشگاه به پرداخت مبلغ 4 میلیارد و 766 میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته بانضمام هزینه دادرسی به میزان مبلغ 100 میلیون و 250 هزار ریال در حق خواهان محکوم شد.
* در پی شکایت میلادشیخ فخرالدینی از باشگاه تراکتور تبریز، این باشگاه به پرداخت مبلغ 714میلیون و 276 هزار ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان محکوم شد.
آرای صادره ظرف مدت 7 روز از تاریخ ابلاغ در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.

بیشتر بخوانید:

گزارش تمرین تراکتور/ گلزنی دژاگه و شجاعی در فوتبال درون تیمی

 

 

تگ ها


آرای کمیته وضعیت کمیته وضعیت لیگ برتر خلیج فارس فوتبال