اعلام آرا کمیته انضباطی هندبال برای بازیکنان متخلف

کمیته انضباطی فدراسیون هندبال در خصوص تخلف بازیکنان لیگ برتر و دسته یک آرای خود را اعلام کرد...

کمیته انضباطی فدراسیون هندبال در خصوص تخلف بازیکنان لیگ برتر و دسته یک آرای خود را اعلام کرد

کمیته انضباطی هندبال در مورد حواشی دیدارهای فرازبام خائیز دهدشت - زاگرس اسلام آباد و زغال سنگ طبس - هیات هندبال ماهشهر تصمیم گیری کرد

به گزارش مدال، روز یکشنبه 5 اسفند ماه جلسه کمیته انضباطی فدراسیون هندبال با حضور نمایندگان اداره کل حقوقی، دفتر امور مشترک و اداره کل ارزیابی عملکرد وزارت ورزش و جوانان، اعضا کمیته و نماینده فدراسیون برگزار شد که  آرای نهایی اتخاذ شده در خصوص بازیکنان در لیگ برتر و دسته یک به شرح زیر می باشد:

رای صادره درخصوص حواشی بوجود آمده در دیدار دو تیم فرازبام خائیز دهدشت و زاگرس اسلام آباد

1- آقای مسلم کاظمی 5 جلسه محرومیت از حضور در مسابقات ( یک جلسه قطعی و چهار جلسه تعلیقی با طول دوره یکساله) و پرداخت ده میلیون ریال جریمه نقدی 

2- آقای علی اعظم 4 جلسه محرومیت از حضور در مسابقات ( یک جلسه قطعی و سه جلسه تعلیقی با طول دوره یکساله) و پرداخت ده میلیون ریال جریمه نقدی 

3- آقای مجتبی کرمیان یک جلسه محرومیت از حضور در مسابقات و پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جریمه نقدی 

4- آقای مسعود مرادیان به یک جلسه محرومیت تعلیقی از حضور در مسابقات

5- آقای محمدرضا حسنوند به 6 جلسه محرومیت از حضور در مسابقات (2 جلسه قطعی و چهار جلسه تعلیقی با طول دوره یکساله) و پرداخت پنج میلیون ریال جریمه نقدی 

رای صادره درخصوص حواشی بوجود آمده در دیدار دو تیم زغال سنگ طبس و هیات هندبال ماهشهر

1- آقای علی بکماز بازیکن تیم هندبال زغال سنگ طبس به دو جلسه محرومیت از حضور در مسابقات بصورت تعلیقی با اعتبار یکساله

2- آقای مصطفی تنگسیری بازیکن باشگاه هیات هندبال ماهشهر به 6 جلسه محرومیت از حضور در مسابقات ( سه جلسه قطعی و سه جلسه تعلیقی با اعتبار یکساله)