اعلام اسامی بانوان دعوت شده به تیم ملی وزنه‌برداری

اردوی تیم ملی وزنه‌برداری بانوان آغاز شد....

۱. پوپک بسامی(تهران)
۲.سیده الهام حسینی (لرستان)
۳.فاطمه یوسفی (فارس)
۴.الناز باجلانی ( کردستان)
۵.فروغ یونسی (بوشهر)
۶.یکتا جمالی (اصفهان)

مربی: ژینا ویسی
سرپرست: معصومه السادات بابایی

تگ ها


وزنه برداری وزنه‌برداری