اعلام برنامه مسابقات لیگ برتر ووشو بانوان

برنامه رقابت‌های لیگ برتر ووشو بانوان اعلام شد....

برنامه این رقابت‌ها به شرح زیر است:

دوشنبه ۲۹ شهریور - نوبت صبح
 هیئت ووشو شبستر - دانشگاه آزاد اسلامی
 فولاد مبارکه سپاهان - هیئت ووشو البرز
 دانشگاه آزاد اسلامی - هیئت ووشو کرمانشاه
 هیئت ووشو البرز - هیئت ووشو شبستر

دوشنبه ۲۹ شهریور - نوبت عصر
دانشگاه آزاد اسلامی - فولاد مبارکه سپاهان
هیئت ووشو کرمانشاه - هیئت ووشو شبستر
فولاد مبارکه سپاهان - هیئت ووشو کرمانشاه

سه‌شنبه ۳۰ شهریور - نوبت صبح
هیئت ووشو کرمانشاه  - هیئت ووشو البرز
هیئت ووشو شبستر - فولاد مبارکه سپاهان
هیئت ووشو البرز - دانشگاه آزاد اسلامی
هیئت ووشو کرمانشاه  - هیئت ووشو شبستر

سه‌شنبه ۳۰ شهریور - نوبت عصر
هیئت ووشو شبستر - دانشگاه آزاد اسلامی
فولاد مبارکه سپاهان - هیئت ووشو البرز
دانشگاه آزاد اسلامی - هیئت ووشو کرمانشاه

چهارشنبه ۳۱ شهریور - نوبت صبح
فولاد مبارکه سپاهان - هیئت ووشو کرمانشاه
هیئت ووشو البرز - دانشگاه آزاد اسلامی
هیئت ووشو شبستر - فولاد مبارکه سپاهان
هیئت ووشو کرمانشاه - هیئت ووشو البرز
دانشگاه آزاد اسلامی - فولاد مبارکه سپاهان
هیئت ووشو البرز - هیئت ووشو شبستر

تگ ها


ووشو