اعلام برنامه مسابقات کاراته قهرمانی جهان

برنامه کامل بیست و پنجمین دوره مسابقات قهرمانی جهان به میزبانی امارات اعلام شد....

برنامه برگزاری مسابقات کاراته قهرمانی جهان کاراته به شرح زیر است:

سه شنبه ۲۵ آبان:
ساعت ۸:۳۰ آغاز وزن مثبت ۸۴ کیلوگرم آقایان
ساعت ۱۰:۱۵ آغاز وزن مثبت ۶۸ کیلوگرم بانوان
ساعت ۱۱:۴۵ آغاز وزن منفی ۸۴ کیلوگرم آقایان
ساعت ۱۴:۱۵ آغاز وزن منفی ۶۸ کیلوگرم بانوان
ساعت ۱۶:۰۰ آغاز وزن منفی ۷۵ کیلوگرم آقایان

چهارشنبه ۲۶ آبان:
ساعت ۸:۳۰ آغاز وزن منفی ۶۱ کیلوگرم بانوان
ساعت ۱۰:۳۰ آغاز وزن منفی ۶۷ کیلوگرم آقایان
ساعت ۱۳:۰۰ آغاز وزن منفی ۵۵ کیلوگرم بانوان
ساعت ۱۵:۰۰ آغاز وزن منفی ۶۰ کیلوگرم آقایان
ساعت ۱۷:۰۰ آغاز وزن منفی ۵۰ کیلوگرم بانوان

پنج شنبه ۲۷ آبان:
ساعت ۸:۳۰ آغاز مسابقات رپه شارژ کومیته آقایان
ساعت ۹:۳۰ آغاز مسابقات رپه شارژ کومیته بانوان
ساعت ۱۰:۳۰ آغاز مسابقات کاتا انفرادی آقایان
ساعت ۱۳:۰۰ آغاز مسابقات کاتا انفرادی بانوان
ساعت ۱۵:۳۰ آغاز دور اول مسابقات کومیته تیمی آقایان
ساعت ۱۷:۳۰ آغاز مسابقات دور اول کومیته تیمی بانوان

جمعه ۲۸ آبان:
ساعت ۸:۳۰ آغاز مسابقات کاتا تیمی آقایان
ساعت ۹:۳۰ آغاز مسابقات  کاتا تیمی بانوان
ساعت ۱۰:۳۰ آغاز ادامه مسابقات کومیته تیمی آقایان
ساعت ۱۳:۳۰ آغاز ادامه مسابقات کومیته تیمی بانوان
ساعت: ۱۵:۰۰ آغاز مسابقات رپه شارژ کومیته تیمی آقایان و بانوان

شنبه ۲۹ آبان:
ساعت ۹:۳۰ آغاز مسابقات رده بندی (کسب مدال برنز) تمامی رده های انفرادی آقایان و بانوان
ساعت ۱۵:۳۰ آغاز مسابقات فینال تمامی رده های انفرادی آقایان و بانوان

یکشنبه ۳۰ آبان:
ساعت ۱۵:۳۰ مسابقات رده بندی (کسب مدال برنز) کومیته تیمی بانوان
ساعت ۱۶:۱۰ مسابقات رده بندی (کسب مدال برنز)کومیته تیمی آقایان
ساعت ۱۷:۳۰ آغاز مسابقات فینال کاتا تیمی و کومیته تیمی بانوان و آقایان

تگ ها


کاراته