اعلام برنامه هفته‌های بیست‌و‌ششم تا سی‌و‌یکم لیگ یک

برنامه هفته‌های بیست‌وششم تا سی‌ویکم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور اعلام شد....

هفته بیست‌وششم

چهارشنبه - ۵ خرداد

ملوان بندر انزلی - فجر شهید سپاسی شیراز، ورزشگاه  تختی انزلی

آرمان‌گهر سیرجان - شهردای آستارا، ورزشگاه امام علی (ع) سیرجان

رایکای بابل - هوادار تهران، ورزشگاه هفتم تیر بابل

خیبر خرم‌آباد - گل ریحان البرز، ورزشگاه تختی خرم‌آباد

استقلال ملاثانی - خوشه طلایی ساوه، ورزشگاه تختی اهواز

بادران تهران - نود ارومیه، ورزشگاه کارگران تهران

پنجشنبه - ۶ خرداد

چوکای تالش - شاهین شهرداری بوشهر، ورزشگاه سردار جنگل رشت

جمعه - ۷ خرداد

قشقایی شیراز - استقلال خوزستان، ورزشگاه پارس شیراز

پارس جنوبی جم - مس کرمان، ورزشگاه تختی جم

هفته بیست‌وهفتم

سه‌شنبه - ۱۱ خرداد

شهرداری آستارا - پارس جنوبی، ورزشگاه سردار جنگل رشت

خوشه طلایی ساوه - بادران تهران، ورزشگاه شهید چمران ساوه

استقلال خوزستان - خیبر خرم‌آباد، ورزشگاه تختی اهواز

هوادار تهران - ملوان بندر انزلی، ورزشگاه غدیر تهران

شاهین شهرداری بوشهر- آرمان گهر سیرجان، ورزشگاه شهید مهدوی بوشهر

فجرشهید سپاسی شیراز - چوکا تالش، ورزشگاه پارس شیراز

گل ریحان البرز - رایکای بابل، ورزشگاه انقلاب کرج

چهارشنبه - ۱۲ خرداد

مس کرمان - استقلال ملاثانی، ورزشگاه امام علی (ع) کرمان

نود ارومیه - قشقایی شیراز، ورزشگاه شهید باکری ارومیه

هفته بیست‌وهشتم

دوشنبه - ۱۷ خرداد

ملوان بندرانزلی - شهرداری آستارا، ورزشگاه تختی انزلی

سه‌شنبه - ۱۸ خرداد

قشقایی شیراز - گل ریحان البرز، ورزشگاه پارس شیراز

آرمان گهر سیرجان - مس کرمان، ورزشگاه امام علی (ع) سیرجان

رایکای بابل - شاهین شهرداری بوشهر، ورزشگاه هفتم تیر بابل

خیبرخرم‌آباد - فجر شهید سپاسی شیراز، ورزشگاه تختی خرم‌آباد

استقلال خوزستان - هوادار تهران، ورزشگاه تختی اهواز

بادران تهران - استقلال ملاثانی، ورزشگاه کارگران تهران

چوکای تالش - خوشه طلایی ساوه، ورزشگاه سردار جنگل رشت

پارس جنوبی جم - نود ارومیه، ورزشگاه تختی جم

هفته بیست‌ونهم

دوشنبه - ۲۴ خرداد

شهرداری آستارا - قشقایی شیراز، ورزشگاه سردار جنگل رشت

مس کرمان - بادران تهران، ورزشگاه امام علی (ع) کرمان

نود ارومیه - چوکا تالش، ورزشگاه شهید باکری ارومیه

خوشه طلایی ساوه - ملوان بندر انزلی، ورزشگاه شهید چمران ساوه

استقلال ملا ثانی - پارس جنوبی جم، ورزشگاه تختی اهواز

هوادار تهران - خیبر خرم‌آباد، ورزشگاه غدیر تهران

گل ریحان البرز - آرمان گهر سیرجان، ورزشگاه انقلاب کرج

فجر شهید سپاسی شیراز - رایکای بابل، ورزشگاه پارس شیراز

شاهین شهرداری بوشهر - استقلال خوزستان، ورزشگاه شهید مهدوی بوشهر

هفته سی‌ام

دوشنبه - ۳۱ خرداد

قشقایی شیراز - خوشه طلایی ساوه، ورزشگاه پارس شیراز

ملوان بندر انزلی - مس کرمان، ورزشگاه تختی انزلی

آرمان گهر سیرجان - نود ارومیه، ورزشگاه امام علی(ع) سیرجان

رایکای بابل - شهرداری آستارا، ورزشگاه هفتم تیر بابل

استقلال خوزستان - فجر شهید سپاسی شیراز، ورزشگاه تختی اهواز

هوادار تهران -گل ریحان البرز، ورزشگاه غدیر تهران

پارس جنوبی جم - بادران تهران، ورزشگاه تختی جم

خیبر خرم‌آباد - شاهین شهرداری بوشهر، ورزشگاه تختی خرم‌آباد

چوکای تالش - استقلال ملاثانی، ورزشگاه سردار جنگل رشت

هفته سی‌ویکم

یکشنبه - ۶ تیر

شهرداری آستارا - خیبر خرم‌آباد، ورزشگاه سردار جنگل رشت

مس کرمان - رایکای بابل، ورزشگاه امام علی (ع) کرمان

نود ارومیه - ملوان بندر انزلی، ورزشگاه شهید باکری ارومیه

فجر شهید سپاسی شیراز - آرمان گهر سیرجان، ورزشگاه پارس شیراز

استقلال ملاثانی - قشقایی شیراز،  ورزشگاه تختی اهواز

بادران تهران - چوکای تالش، ورزشگاه کارگران تهران

شاهین شهرداری بوشهر - هوادار تهران، ورزشگاه شهید مهدوی بوشهر

خوشه طلایی ساوه - پارس جنوبی جم، ورزشگاه شهید چمران ساوه

گل ریحان البرز - استقلال خوزستان، ورزشگاه انقلاب کرج

تگ ها


دسته یک فوتبال ایران فوتبال