اعلام برنامه هفته‌های هفتم تا چهاردهم لیگ یک

برنامه هفته‌های هفتم تا چهاردهم لیگ یک فوتبال باشگاه‌های کشور اعلام شد....

به گزارش مدال و به نقل از ورزش سه، طبق اعلام روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، برنامه هفته‌های هفتم تا چهاردهم لیگ یک باشگاه‌های کشور در فصل ۱۴۰۰-۱۳۹۹ اعلام شد.

برنامه مسابقات به شرح زیر است:

هفته هفتم
دوشنبه ۸ دی ۹۹
فجر شهید سپاسی شیراز- قشقایی شیراز- ساعت ۱۴- ورزشگاه پارس شیراز
خیبرخرم آباد- آرمان گهر سیرجان- ساعت ۱۴- ورزشگاه تختی خرم آباد
شهرداری آستارا – خوشه طلایی ساوه - ساعت ۱۴- ورزشگاه سردار جنگل رشت
نود ارومیه – استقلال ملاثانی - ساعت ۱۴- ورزشگاه تختی ارومیه
گل ریحان البرز - بادران تهران- ساعت ۱۴- ورزشگاه انقلاب کرج
مس کرمان – چوکا تالش- ساعت ۱۴- ورزشگاه امام علی (ع) کرمان
هوادار تهران – پارس جنوبی جم- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهداء اسلامشهر
شاهین شهرداری بوشهر – ملوان بندرانزلی- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهید مهدوی بوشهر
استقلال خوزستان – رایکا بابل- ساعت ۱۴- ورزشگاه تختی اهواز

هفته هشتم
دوشنبه ۱۵ دی ۹۹
چوکا تالش – شهرداری آستارا - ساعت ۱۴- ورزشگاه سردارجنگل رشت
قشقایی شیراز – مس کرمان- ساعت ۱۴- ورزشگاه پارس شیراز
خوشه طلایی ساوه – نود ارومیه- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهید چمران ساوه
رایکا بابل – خیبر خرم آباد- ساعت ۱۴- ورزشگاه هفتم تیر بابل
آرمان گهر سیرجان – هوادار تهران- ساعت ۱۴- ورزشگاه امام علی (ع) سیرجان
بادران تهران – شاهین شهرداری بوشهر- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهداء اسلامشهر
استقلال ملاثانی – فجرشهید سپاسی شیراز- ساعت ۱۴- ورزشگاه تختی اهواز
ملوان بندرانزلی – گل ریحان البرز- ساعت ۱۴- ورزشگاه تختی انزلی
پارس جنوبی جم – استقلال خوزستان- ساعت ۱۴- ورزشگاه تختی جم

هفته نهم
دوشنبه ۲۲ دی ۹۹
استقلال خوزستان – قشقایی شیراز- ساعت ۱۴- ورزشگاه تختی اهواز
فجر شهید سپاسی شیراز – ملوان بندر انزلی- ساعت ۱۴- ورزشگاه پارس شیراز
شهردای آستارا – آرمان گهر سیرجان- ساعت ۱۴- ورزشگاه سردار جنگل رشت
هوادار تهران – رایکا بابل- ساعت ۱۴- ورزشگاه اسلامشهر
گل ریحان البرز – خیبر خرم آباد- ساعت ۱۴- ورزشگاه انقلاب کرج
خوشه طلایی ساوه – استقلال ملاثانی- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهید چمران ساوه
نود ارومیه – بادران تهران- ساعت ۱۴- ورزشگاه تختی ارومیه
شاهین شهرداری بوشهر – چوکا تالش- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهید مهدوی بوشهر
مس کرمان – پارس جنوبی جم- ساعت ۱۴- ورزشگاه امام علی (ع) کرمان

هفته دهم
دوشنبه ۲۹ دی ۹۹
پارس جنوبی جم – شهرداری آستارا- ساعت ۱۴- ورزشگاه تختی جم
استقلال ملاثانی – مس کرمان - ساعت ۱۴- ورزشگاه تختی اهواز
قشقایی شیراز – نود ارومیه- ساعت ۱۴- ورزشگاه پارس شیراز
بادران تهران – خوشه طلایی ساوه- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهدا اسلامشهر
خیبر خرم آباد- استقلال خوزستان- ساعت ۱۴- ورزشگاه تختی خرم آباد
ملوان بندر انزلی – هوادار تهران- ساعت ۱۴- ورزشگاه تختی انزلی
آرمان گهر سیرجان – شاهین شهرداری بوشهر- ساعت ۱۴- ورزشگاه امام علی (ع) سیرجان
چوکا تالش – فجرشهید سپاسی شیراز- ساعت ۱۴- ورزشگاه سردار جنگل رشت
رایکا بابل – گل ریحان البرز- ساعت ۱۴- ورزشگاه هفتم تیر بابل

هفته یازدهم
دوشنبه ۶ بهمن ۹۹
گل ریحان البرز – قشقایی شیراز- ساعت ۱۴- ورزشگاه انقلاب کرج
شهرداری آستارا- ملوان بندرانزلی- ساعت ۱۴- ورزشگاه وحدت آستارا
مس کرمان – آرمان گهر سیرجان- ساعت ۱۴- ورزشگاه امام علی (ع) کرمان
شاهین شهرداری بوشهر – رایکا بابل- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهید مهدوی بوشهر
فجر شهید سپاسی شیراز – خیبرخرم آباد - ساعت ۱۴- ورزشگاه پارس شیراز
هوادار تهران – استقلال خوزستان- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهدا اسلامشهر
استقلال ملاثانی – بادران تهران- ساعت ۱۴- ورزشگاه تختی اهواز
خوشه طلایی ساوه – چوکا تالش- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهید چمران ساوه
نود ارومیه – پارس جنوبی جم - ساعت ۱۴- ورزشگاه تختی ارومیه

هفته دوازدهم
دوشنبه ۱۳ بهمن ۹۹
قشقایی شیراز – شهرداری آستارا- ساعت ۱۴- ورزشگاه پارس شیراز
بادران تهران – مس کرمان- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهداء اسلامشهر
چوکا تالش – نود ارومیه- ساعت ۱۴- ورزشگاه سردار جنگل رشت
ملوان بندرانزلی – خوشه طلایی ساوه- ساعت ۱۴- ورزشگاه تختی انزلی
پارس جنوبی جم – استقلال ملاثانی- ساعت ۱۴- ورزشگاه تختی جم
خیبر خرم آباد – هوادار تهران - ساعت ۱۴- ورزشگاه تختی خرم آباد
آرمان گهر سیرجان – گل ریحان البرز- ساعت ۱۴- ورزشگاه امام علی (ع) سیرجان
رایکا بابل – فجر شهید سپاسی شیراز- ساعت ۱۴- ورزشگاه هفتم تیر بابل
استقلال خوزستان – شاهین شهرداری بوشهر- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه تختی اهواز

هفته سیزدهم
یکشنبه ۱۹ بهمن ۹۹
خوشه طلایی ساوه – قشقایی شیراز- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهید چمران ساوه
مس کرمان – ملوان بندرانزلی- ساعت ۱۴- ورزشگاه امام علی (ع) کرمان
نود ارومیه – آرمان گهر سیرجان- ساعت ۱۴- ورزشگاه تختی ارومیه
شهرداری آستارا – رایکا بابل - ساعت ۱۴- ورزشگاه وحدت آستارا
فجر شهید سپاسی شیراز – استقلال خوزستان- ساعت ۱۴- ورزشگاه پارس شیراز
گل ریحان البرز – هوادار تهران- ساعت ۱۴- ورزشگاه انقلاب کرج
بادران تهران – پارس جنوبی جم- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهداء اسلامشهر
شاهین شهرداری بوشهر – خیبر خرم آباد- ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه شهید مهدوی بوشهر
استقلال ملاثانی – چوکا تالش- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه تختی اهواز

هفته چهاردهم
شنبه ۲۵ بهمن ۹۹
خیبر خرم آباد – شهرداری آستارا- ساعت ۱۴- ورزشگاه تختی خرم آباد
رایکا بابل – مس کرمان- ساعت ۱۴- ورزشگاه هفتم تیر بابل
ملوان بندر انزلی – نود ارومیه- ساعت ۱۴- ورزشگاه تختی انزلی
آرمان گهر سیرجان – فجرشهید سپاسی شیراز- ساعت ۱۴- ورزشگاه امام علی (ع) سیرجان
قشقایی شیراز – استقلال ملا ثانی- ساعت ۱۴- ورزشگاه پارس شیراز
چوکا تالش – بادران تهران- ساعت ۱۴- ورزشگاه سردار جنگل رشت
هوادار تهران – شاهین شهرداری بوشهر - ساعت ۱۴- ورزشگاه شهداء اسلامشهر
پارس جنوبی جم – خوشه طلایی ساوه- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه تختی جم
استقلال خوزستان – گل ریحان البرز- ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه تختی اهواز

بیشتر بخوانید:

لیگ یک / صدر جدول همچنان آبی است

لیگ یک / کامبک شاگردان عاشوری دردربی قرمز و آبی

 

 

تگ ها


دسته یک لیگ آزادگان فوتبال