اعلام برنامه کمانداران ایران در مرحله حذفی

با انجام دیدارهای مقدماتی مسابقات تیروکمان جام جهانی فرانسه در بخش کامپوند، برنامه دیدارهای نمایندگان ایران در دور نخست حذفی مشخص شد....

سیدحسام کوثر با امتیاز ۷۰۶ در رده شانزدهم مرحله مقدماتی قرار گرفت و باید در دور نخست مسابقات حذفی با کمانداری از مجارستان دیدار کند. محمدصالح پالیزبان با امتیاز ۶۹۹ در رده سی و سوم قرار گرفت و باید در دور نخست مسابقات حذفی به مصاف نماینده روسیه برود. احمد اکبری با امتیاز ۶۹۰ در رده پنجاهم ایستاد و باید در دور نخست مسابقات حذفی با کمانداری از روسیه دیدار کند.

در رده بانوان، گیسا بایبوردی با امتیاز ۶۹۰ در رده بیستم قرار گرفت و باید در دور نخست مسابقات حذفی با کمانداری از هلند دیدار کند. راحله فارسی با امتیاز ۶۸۳ در رده سی و یکم ایستاد و باید در دور نخست مسابقات حذفی با کمانداری از فرانسه دیدار کند. ویدا حلیمیان با امتیاز ۶۷۶ در رده سی و نهم قرار گرفت و باید در دور نخست مسابقات حذفی با کمانداری از کانادا دیدار کند.

در بخش تیمی و در مرحله مقدماتی، تیم مردان ایران با امتیاز ۲۰۹۵ در رده دهم ایستاد و باید در دور نخست مسابقات حذفی با تیم کلمبیا بازی کند. تیم بانوان با امتیاز ۲۰۴۹ در رده نهم ایستاد و باید در دور نخست مسابقات حذفی به مصاف تیم استونی برود.

در بخش میکس، تیم ایران با ترکیب گیسا بایبوردی و سیدحسام کوثر با امتیاز ۱۳۹۶ در رده یازدهم قرار گرفت. تیم ایران پس از استراحت در دور نخست باید در دور دوم به مصاف تیم استونی برود.

تگ ها


تیر اندازی