اعلام زمان کنفرانس‌های مطبوعاتی در گروه C

زمان کنفرانس‌های مطبوعاتی پیش از دیدارهای مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر در گروه C از سوی مسئولان برگزارکننده مسابقات اعلام شد....

چهارشنبه ۱۲ خرداد - استادیوم شیخ علی بین محمد آل خلیفه

ساعت ۱۲:۳۰ به مدت ۲۰ دقیقه

* کنفرانس مطبوعاتی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران

ساعت ۱۲:۵۰ به مدت ۲۰ دقیقه

کنفرانس مطبوعاتی سرمربی تیم ملی فوتبال هنگ کنگ

ساعت ۱۳:۱۰ به مدت ۲۰ دقیقه

کنفرانس مطبوعاتی سرمربی تیم ملی فوتبال بحرین

ساعت ۱۳:۳۰ به مدت ۲۰ دقیقه

کنفرانس مطبوعاتی سرمربی تیم ملی فوتبال کلمبیا

یکشنبه ۱۶ خرداد- استادیوم شیخ علی بین محمد آل خلیفه

ساعت ۱۲:۳۰ به مدت ۲۰ دقیقه

کنفرانس مطبوعاتی سرمربی تیم ملی فوتبال عراق

ساعت ۱۲:۵۰ به مدت ۲۰ دقیقه

کنفرانس مطبوعاتی سرمربی تیم ملی فوتبال کلمبیا

ساعت ۱۳:۱۰ به مدت ۲۰ دقیقه

*کنفرانس مطبوعاتی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران

ساعت ۱۳:۳۰ به مدت ۲۰ دقیقه

کنفرانس مطبوعاتی سرمربی تیم ملی فوتبال بحرین

پنجشنبه ۲۰ خرداد- استادیوم شیخ علی بین محمد آل خلیفه

ساعت ۱۲:۳۰ به مدت ۲۰ دقیقه

کنفرانس مطبوعاتی سرمربی تیم ملی فوتبال  کلمبیا

ساعت ۱۲:۵۰ به مدت ۲۰ دقیقه

*کنفرانس مطبوعاتی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران

ساعت ۱۳:۱۰ به مدت ۲۰ دقیقه

کنفرانس مطبوعاتی سرمربی تیم ملی فوتبال هنگ کنگ

ساعت ۱۳:۳۰ به مدت ۲۰ دقیقه

کنفرانس مطبوعاتی سرمربی تیم ملی فوتبال عراق

دوشنبه ۲۴ خرداد- استادیوم شیخ علی بین محمد آل خلیفه

ساعت ۱۲:۳۰ به مدت ۲۰ دقیقه

کنفرانس مطبوعاتی سرمربی تیم ملی فوتبال بحرین

ساعت ۱۲:۵۰ به مدت ۲۰ دقیقه

کنفرانس مطبوعاتی سرمربی تیم ملی فوتبال هنگ کنگ

ساعت ۱۳:۱۰ به مدت ۲۰ دقیقه

*کنفرانس مطبوعاتی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران

ساعت ۱۳:۳۰ به مدت ۲۰ دقیقه

کنفرانس مطبوعاتی سرمربی تیم ملی فوتبال عراق

بیشتر بخوانید:

سهمیه دوم را برای ایران یا بحرین می‌گذاریم

بررسی وضعیت صعود تیم ملی به جام جهانی/ ویدیو

 

 

تگ ها


تیم ملی ایران فوتبال ایران دراگان اسکوچیچ فوتبال