افسانه‌‌ی تکرارنشدنی «فرانچسکو توتی»

رم امشب در حساس ترین دیدار هفته هفتم سری آ برابر اینتر میلان خواهد ایستاد و همه نگاه ها بار دیگر به فرانچسکو توتی خواهد بود ......

رم امشب در حساس ترین دیدار هفته هفتم سری آ برابر اینتر میلان خواهد ایستاد و همه نگاه ها بار دیگر به فرانچسکو توتی خواهد بود. با بهترین گل های دوران بازی توتی، شامل گل های زیبایش به اینترمیلان به استقبال این دیدار برویم.

تگ ها


سری آ فوتبال