افشای دلیل تمرین اختصاصی قهرمان المپیک

به گزارش مدال به نقل از شهروند| منتشرشدن تصاویر کیانوش رستمی در اردوی تیم ملی باعث شد خیلی ها تصور کنند او با رفتن انوشیروانی به تمرینات تیم ملی برگشته اما در حقیقت اینطور نیست و رستمی همچنان به میل شخصی خود مربی اختصاصی انتخاب کرده و خارج از اردوی تیم ملی تمرین می کند ......

به گزارش مدال به نقل از شهروند|  منتشرشدن تصاویر کیانوش رستمی در اردوی تیم ملی باعث شد خیلی ها تصور کنند او با رفتن انوشیروانی به تمرینات تیم ملی برگشته اما در حقیقت اینطور نیست و رستمی همچنان به میل شخصی خود مربی اختصاصی انتخاب کرده و خارج از اردوی تیم ملی تمرین می کند.
فرمانبرداری فدراسیون از کیانوش
سجاد انوشیروانی اولین مربی تیم ملی نبود که کیانوش رستمی از تمرین زیر نظر او سرباز می زد. او به همراه چند وزنه بردار دیگر چند سال پیش در اعتراض به سرمربیگری کوروش باقری در اردوها حاضر نشد تا درنهایت سرمربی تیم ملی برکنار شود. این بار هم کیانوش توانست آنچه که می خواست را به فدراسیون تحمیل کند. بعد از این که انوشیروانی رستمی را به دلیل حضورنیافتن در اردوهای قبلی تیم ملی، در لیست جدید قرار نداد و کمیته فنی تصمیم او را وتو کرد و به او اجازه تمرین انفرادی داد، سرمربی تیم ملی استعفا کرد و فدراسیون و کمیته فنی هم آن را پذیرفتند. ظاهرا مدال باارزش کیانوش در ریو باعث شده فدراسیون راهی جز کوتاه آمدن مقابل او نداشته باشد. درنهایت هم انوشیروانی رفت و کیانوش به آنچه می خواست رسید اما باز هم در تمرینات حاضر نشد.
باز هم تمرینات انفرادی رستمی
کنار گذاشته شدن انوشیروانی از تیم ملی هم باعث نشد کیانوش تمرینات خود را در اردو کنار بقیه ملی پوشان انجام دهد. رستمی همچنان بخش اصلی تمریناتش را به صورت انفرادی انجام می دهد و خرجش از بقیه ملی پوشان جداست. این درحالی است که رستمی دلیل حضورنیافتن در اردوی تیم ملی را حضور انوشیروانی اعلام کرده بود اما با تغییر سرمربی هم در اردو حاضر نمی شود. به تازگی علی مرادی رئیس فدراسیون مدعی شده رستمی با سرمربی تیم ملی در ارتباط است اما تمریناتش را مثل ماه های قبل از المپیک به صورت انفرادی برگزار می کند. حالا سوال اینجاست که اگر قرار بود رستمی باز هم بخش عمده تمرینات خود را به صورت انفرادی انجام دهد، چه نیازی به تغییر سرمربی بود؟
مربی رستمی برادرش است!
به نظر می رسید با تغییر سرمربی تیم ملی، رستمی به اردو برگردد اما او همچنان ترجیح می دهد از نفوذ خود در فدراسیون استفاده کند و تمریناتش را به صورت اختصاصی انجام دهد. کیانوش این روزها زیر نظر برادرش کوروش رستمی که مربی وزنه برداری است، تمرین می کند تا برای مسابقات قهرمانی آمریکا آماده شود. در واقع او خود را از بقیه ملی پوشان جدا کرده و تا وقتی هم که فدراسیون به خواسته هایش تن دهد، تافته جدا بافته خواهد بود.

 

تگ ها


اخبار روز وزنه‌برداری