اقدام بحث برانگیز سرخ پوشان

پس ازاستعفای علی اکبر طاهریاز سمت مدیرعاملی باشگاه پرسپولیس، حمیدرضا گرشاسبی به عنوان سرمربی موقت باشگاهمنصوب شد ......

پس از استعفای علی اکبر طاهری از سمت مدیرعاملی باشگاه پرسپولیس، حمیدرضا گرشاسبی به عنوان سرمربی موقت باشگاه منصوب شد. حال در شرایطی که تکلیف اوضاع مدیریتی باشگاه پرسپولیس مشخص نیست، بازیکنان این تیم طی اقدامی مشترک، عکس هایی را با حسین هدایتی در صفحه های شخصی اینستاگرامشان به اشتراک گذاشتند.

تگ ها


اخبار روز پرسپولیس فوتبال