اقدام جالب شفر در برخورد با لیکنز

سرمربی استقلال در برخورد با سرمربی تراکتورسازی اقدام جالبی را انجام داد....

سرمربی استقلال در برخورد با سرمربی تراکتورسازی اقدام جالبی را انجام داد.

به گزارش مدال،مربیان اروپایی تراکتورسازی و استقلال برخورد بسیار گرمی با هم داشتند .نکته جالب این برخورد جایی بود که شفر در لحظه حضور عکاسان و انداختن عکس روی نوک پا ایستاد تا هم قد سرمربی بلژیکی نیمکت تراکتورسازان بشود.نکته ای که با خنده او و لیکنز همراه بود.