اقدام شایسته نوراللهی برای کمک به سیل زدگان/ ویدیو

احمد نورللهی، گلزن شهرآورد ۹۰، پیراهنش را به منظور کمک به هموطنان سیل زده به مزایده گذاشت ......

احمد نورللهی، گلزن شهرآورد ۹۰، پیراهنش را به منظور کمک به هموطنان سیل زده به مزایده گذاشت.