اقدام قضایی بیرانوندعلیه باشگاه نفت تهران

علیرضا بیرانوند دروازه بان پرسپولیس همچنان نسبت به عدم دریافت مطالبات خود از نفت تهران اعتراض دارد و پس از کش و قوس های فراوان موفق شده تا حکم قضایی از دادگستری علیه این باشگاه بگیرد ......

علیرضا بیرانوند دروازه بان پرسپولیس همچنان نسبت به عدم دریافت مطالبات خود از نفت تهران اعتراض دارد و پس از کش و قوس های فراوان موفق شده تا حکم قضایی از دادگستری علیه این باشگاه بگیرد.
بیرانوند با شکایت از باشگاه نفت تهران که پیش از این در آن حضور داشته است، خواهان دریافت مطالبات خود شده که دادگستری نیز در رای صادره با توجه به مستندات پرونده به سود بیرانوند رای خود را صادر کرده و تصویر این حکم در ادامه می آید.
بیرانوند که پیش از این توانسته بود با ارائه مستندات خود به سازمان لیگ، از این مرجع علیه نفت تهران حکم خود را دریافت کند، با توجه به اینکه هنوز مطالباتش توسط مدیران و مالکان سابق و فعلی پرداخت نشده، اینبار دست به دامن حکم قضایی از دادگستری شده و به نظر می‌رسد شرایط برای دریافت مطالباتش را اینگونه تسهیل کرده باشد.
بیرانوند و بسیاری از بازیکنان و مربیان نفت تهران در لیگ پانزدهم نسبت به عدم دریافت مطالبات خود شکایت دارند و به نظرمی رسد باید طی روزهای آینده منتظر حکم های دیگری علیه این باشگاه باشیم.

 

تگ ها


اخبار روز لیگ برتر خلیج فارس فوتبال