الهلال به دنبال سرمربی سرشناس خارجی

باشگاه الهلال عربستان به دنبال جذب سرمربی سرشناس خارجی است....

باشگاه الهلال قصد دارد سرمربی جدیدش را تا پیش از پایان فصل جاری انتخاب کند تا فرصت کافی برای ارزیابی نیازهای تیمی داشته باشد.

روگیروی برزیلی پس از اخراج رازوان لوچسکوی رومانیایی در ماه دسامبر ۲۰۲۰ هدایت تیم الهلال را برعهده دارد. قرارداد این سرمربی موقت هم به زودی خاتمه پیدا می‌کند.

تگ ها


الهلال عربستان عربستان سعودی فوتبال