امتیاز دهی بازیکنان تیم لایپزیگ به هم تیمی هایشان در بازی فیفا 18 (دوبله)

بازی فیفا 18 تا چند روزر دیگر منتشر و عرضه خواهد شد. حالا بازیکنان تیم لایپزیگ پیش از عرض ......

بازی فیفا 18 تا چند روزر دیگر منتشر و عرضه خواهد شد. حالا بازیکنان تیم لایپزیگ پیش از عرضه این بازی مهیج مشغول امتیازدهی به توانایی های هم تیمیهایشان در این بازی هستند. نظر شما درباره این امتیازها چیست؟ 

تگ ها


گیم لایپزیگ فوتبال