امرسون پالمیری: به فرزندانم می گویم که روزی، هم بازی توتی بوده ام

مدافع چپ تازه از مصدومیت برگشته گرگ ها، همچون قبل از آسیب دیدگی، به بازی در پیراهن لاجوردی پوشان فکر می کند ......

مدافع چپ تازه از مصدومیت برگشته گرگ ها، همچون قبل از آسیب دیدگی، به بازی در پیراهن لاجوردی پوشان فکر می کند.

امرسون پالمیری دقیقا در هفته ای که برای اولین بار از سوی ونتورا به تیم ملی ایتالیا دعوت شد؛ از ناحیه رباط صلیبی آسیب دید و 5 ماه خانه نشین شد. او که اهل برزیل است؛ می خواهد روی قولش بماند و همچنان در آرزوی بازی در تیم ملی ایتالیا به سر می برد.

امرسون در مصاحبه ای با L’Ultimo Uomo، گفت:

حالا فقط به فکر تیم ملی ایتالیا هستم. به نظرم آدم باید روی قولش بماند. من برای مدتی طولانی و بسیار زیاد به این قضیه فکر کردم؛ شاید 4 ماه. وقتی گفتم که می خواهم برای تیم ملی ایتالیا بازی کنم، به آنها قول دادم و می خواهم به قولم عمل کنم.

توتی؟ به فرزندان و نوه هایمان خواهم گفت که روزی در کنار بازیکنی همچون او در یک تیم بازی کردم

تگ ها


اخبار روز امرسون پالمیری فوتبال