امضای تفاهمنامه فدراسیون دانشگاهی با فدراسیون شطرنج

تفاهم نامه همکاری بین فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی و فدراسیون شطرنج به امضا رسید....

توسعه و ترویج رشته شطرنج در جامعه به ویژه در بین دانشگاهیان و بهبود شرایط کمی و کیفی فعالیت‌های ورزشی در بخش‌های همگانی و قهرمانی، فنی، علمی، آموزشی و فرهنگی مشترک با استفاده از ظرفیت‌ها و توانایی‌های دو فدراسیون در این تفاهمنامه پیش بینی شده است.

علاوه بر تامینی و بشیریان، در این نشست شادی پریدر نایب رئیس فدراسیون شطرنج، ابراهیم زاده معاون مرکز آموزش علمی کاربردی فدراسیون شطرنج و کریمی مسئول امور مسابقات فدراسیون دانشگاهی حضور داشتند.

در این تفاهم نامه تلاش برای ایجاد شرایط لازم به منظور انجام فعالیت‌های مشترک ورزشی، همکاری و مساعدت در زمینه تربیت و آموزش نیروی انسانی، حمایت و ایجاد بستر مناسب برای راه‌اندازی و ارائه ورزش شطرنج در دانشگاه‌ها و بخش‌های آموزش عالی و مساعدت در زمینه پیاده‌سازی آیین‌نامه آموزش، استعدادیابی و برگزاری رویدادهای دانشجویی فدراسیون شطرنج در حوزه همگانی و قهرمانی با همکاری دو فدراسیون به امضا رسید.

همکاری مشترک برای برگزاری و میزبانی رویدادهای استانی، ملی، آسیایی و جهانی رشته شطرنج در بخش دانشجویان بصورت مجازی، اعطای مجوز برگزاری رویدادهای ورزشی، آموزشی، استعدادیابی به فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی و بخش‌های تابعه در سراسر کشور به عنوان مجاری مجاز فدراسیون، مساعدت و همکاری در برگزاری دوره‌های آموزشی به صورت حضوری و مجازی، برگزاری دوره‌های تربیت مدرس ویژه دانشگاهیان واجد صلاحیت تدریس دوره‌های آموزشی در این تفاهمنامه امده است.

همچنین ارائه و ایجاد بسترهای لازم برای ترویج و اشاعه ورزش شطرنج در دانشگاه‌ها و بخش‌های تابعه، همکاری در زمینه جذب و عضویت ورزشکار، مربی، داور و غیره برای رشته شطرنج از بین دانشگاهیان، و برنامه‌های پژوهشی و عملیاتی حوزه ورزش دانشگاهی و اختصاص سهمیه با شرایط ویژه به دانشجویان و شاغلان دانشگاهی در دوره‌ای مربیگری و داوری از دیگر موارد توافق شده در این تفاهم نامه می‌باشد.

تگ ها


رقابت های بین دانشگاهی شطرنج Chess