امواج خروشان «نَزَره»

منتخبی از اجرای برترین موجسواران جهان در برابر امواج عظیم و خروشان اقیانوس را در این ویدیو ببینید ......

منتخبی از اجرای برترین موج‌سواران جهان در برابر امواج عظیم و خروشان اقیانوس را در این ویدیو ببینید.

تگ ها


اکستریم اکستریم اسپورتس