امکان حذف قانون گل زده در خانه حریفان توسط یوفا

پس از اظهارات مربیان فوتبال، ممکن است فیفا قانون گل زده در خانه را حذف کند ......

پس از اظهارات مربیان فوتبال، ممکن است فیفا قانون گل زده در خانه را حذف کند.

یوفا قصد دارد تا این قانون را دوباره بررسی کند زیرا مربیان، اخیرا نسبت به این قانون انتقاداتی داشته اند. آن ها می گویند زمان عوض کردن این قانون فرارسیده و  بازی کردن در خانه حریفان، دیگر به اندازه کافی سخت نیست.

مارکتی (از مدیران یوفا) با تایید کردن بررسی مجدد این قانون اعلام کرد ممکن است شرایطی جدیدی برای مراحل حذفی در نظر گرفته شود.

این مسئله در کنفرانس نیون سوییس که هرسال برگزار می شود مورد بحث قرار گرفت و  قرار است بررسی های بیشتری روی آن صورت گیرد. همچنین در این کنفرانس در خصوص پایان زمان بندی پنجره نقل و انتقالات و تداخل آن با شروع لیگ ها و همچنین  تکنولوژی VAR هم صحبت های مطرح شده است.

تگ ها


فوتبال