امید ایران به 3 طلای کیانوش

به گزارش ورزش سه،در حالی امشب کیانوش رستمی روی تخته المپیک میرود که قبل از این صاحب 2 طلای جهانی است ودر المپیک قبلی که برنز گرفت با حذف مرد دوم که دوپینگ کرده بود،مدال نقره گرفت ......

به گزارش ورزش سه،در حالی امشب کیانوش رستمی روی تخته المپیک میرود که قبل از این صاحب 2 طلای جهانی است ودر المپیک قبلی که برنز گرفت با حذف مرد دوم که دوپینگ کرده بود،مدال نقره گرفت.

کیانوش ،در صورت کسب مدال طلا،بعد از رضا زاده،محمد نصیری ومحمود نامجو چهارمین وزنه بردار تاریخ خواهد شد وسپس نوبت بهداد خواهد بود که با یک مدال طلا،بالاتر از بهداد ونامجو وبعد از نصیری ورضازاده  سومین قهرمان برتر وزنه برداری ما خواهد بود.

امشب کیانوش در غیاب اوکالوف وآکادف روس به میدان میرود،تائوتیان که یک بار در آسیایی 2014 او را شکست داده در میدان حاضر است،با این حال او واولانوف قزاق همیشه رکوردهای ورودی خود را بالا انتخای میکنند وبا توجه به وزنه هایی که در یک سال اخیر زده شده است،کیانوش شانس اول کسب مدال طلا است.

یکی از نکاتی که در استارت وزنه برداری واعلام رکوردها وجود دارد همین اعلام بالای وزنه هاست،تائوتیان 385 کیلو اعلام کرده ولی در سالهای اخیر هیچ گاه به این وزنه نرسیده است والبته پلیشنکوی اوکراینی وسینکرایان رومانیایثی واولانوف قزاق وتائوتیان ،همه در مرز 380 کیلو هستند وامشب خواهید دید که جز کیانوش که 2 سال قبل با 391 قهرمان جهان شد وسال گذشته بعد از اوکولف دوپینگی با 387 دوم شد،تنها کسی خواهد بود که بالای 385 وزنه خواهد زد.

تگ ها


اخبار ویژه وزنه‌برداری