امیراقبال شفیع: علت فوت پدرم قصور محض پزشکی بود

فرزند مرحوم بهرام شفیع از علت فوت پدرش پرده برداشت و دلیلش را قصور محض پزشکی اعلام کرد....

فرزند مرحوم بهرام شفیع از علت فوت پدرش پرده برداشت و دلیلش را قصور محض پزشکی اعلام کرد.

به گزارش مدال،در ‌سال‌97‌ بهرام ‌شفيع ‌گزارشگر،‌ مجری ‌و ‌تهيه‌کننده ‌مطرح ‌برنامه‌های‌ ورزشی ‌تلويزيون ‌ايران ‌دار‌فانی ‌را ‌وداع‌ گفت.‌ در گذشت ‌او ‌از ‌همان ‌لحظه ‌اول ‌با‌ ابهام ‌رو به ‌رو ‌شد.‌ همه ‌اطرافيان ‌شفيع‌ می ‌گفتند ‌وضعيت ‌جسمانی ‌او ‌کاملا خوب ‌بوده ‌و ‌به ‌همين ‌خاطر ‌مرگش ‌بسيار‌ عجيب ‌است.‌ چند ‌روز ‌بعد ‌از ‌درگذشت‌ او ‌شايعه ‌شد ‌اشتباه ‌پزشکی ‌عامل‌ درگذشت ‌مرحوم ‌شفيع ‌بوده ‌است.‌ حاالا بعد ‌از ‌گذشت ‌چند ‌ماه ‌گفت‌وگويی ‌در‌ اين‌باره ‌با ‌پسر ‌مرحوم ‌شفيع،‌ امير اقبال،‌ داشتيم.‌ او ‌تأييد ‌کرد ‌اشتباه‌ پزشکی  عامل ‌فوت ‌پدرش ‌بوده ‌است.‌
اميرجان ‌ماجرا ‌چه ‌بود ‌و‌ آيا ‌واقعا ‌اشتباه ‌پزشکی‌ رخ ‌داد؟
بله، سه پزشک اشتباه کردند. تشخیص آنها این بود که پدرم سرما خورده است. به خاطر مشکل پنج ساله قلب پدرم ساده ترین کار این بود که نوار قلب بگیرند ولی حتی این کار را نکردند. حتی ما پدرم را به بیمارستانی بردیم که پرونده مشکل قلبی پدرم آنجا بود. حتی یک آزمایش خون هم از پدرم نگرفتند تا آنزیم های او را چک کنند. فقط گفتند هیچی نیست. یک بتامتازون هم به پدرم زدند و گفتند حساسیتش برطرف می شود.
توضيح ‌می ‌دهی ‌آن ‌شب‌ دقيقا ‌چه ‌اتفاقی ‌رخ ‌داد؟
یادم هست دوشنبه شب بود، 16 مهر. سیدجلال هم مهمان برنامه 90 بود. همه چیز با سرفه هاي پدرم شروع شد. به یک درمانگاه محلي رفتیم. پدرم حالت تهوع داشت. دکتر گفت چیزی نیست در حالی که با توجه به مشکل قلبی پدرم اینها نشانه سکته قلبی بود. پدرم را به خانه برگرداندیم ولی نمی توانست بخوابد، مدام از خواب می پرید. ساعت 6 ،7 روز بعد پدرم را به یکی از بیمارستان های معروف که آنجا پرونده پزشکی دارد، بردیم. نمی دانم چرا آنجا حال پدرم بهتر شد. فشار او روی 7 ،5/7 بود ولی آنجا حالش بهتر شد. دوباره به خانه برگشتیم. ساعت 4 بعد از ظهر مجبور شدیم باز هم پدرم را به درمانگاه محلی دیگری ببریم. پزشک 20 ساله پدرم او را معاینه کرد. گفت اصلا سرما هم نخورده و از اعصابش است! یک آمپولی به پدرم زد که هوشیاری اش کم شد و متأسفانه آن اتفاق در بیمارستان بهمن رخ داد.
شما ‌چه ‌اقدامی ‌کرديد؟‌
حول و حوش ساعت 7 شب بود که پلیس امنیت به بیمارستان بهمن آمدند. گفتند شماره آن دکتر را بدهید. پزشک های بیمارستان بهمن گفتند آمپولی که او تجویز کرده اصلا برای بیماران قلبی مشکل ساز بوده. خلاصه پلیس امنیت با آن دکتر تماس گرفت ولی او چون خبر را شنیده بود، گوشی اش را خاموش کرد. پلیس امنیت گفت پیگیری می کنیم. همان شب آقای محور رئیس بیمارستان بهمن به من گفت علت درگذشت پدر شما قصور پزشکی بوده است.
شما ‌شکايت ‌کرديد؟
نه. دلیل هم داشت. 4 ،5 روز بعد از آن اتفاق پدرم همراه با همان دکتر به خواب من آمد. سر میز ناهار بودیم. دیدم پدرم خیلی خوشحال است و می خندد. برای همین تصمیم گرفتیم شکایت نکنیم ولی واقعاً خیلی از فشارها از جاهای مختلف مزید بر علت بود تا پدرم سکته کند. خودتان هم خبر ندارید.