امیررضا خادم: با تصویب نظام جامع باشگاه داری، دولت دیگر حق باشگاه داری ندارد

معاون حقوقی، امور مجلس و هماهنگی استان های وزارت ورزش و جوانان با بیان اینکه با تصویب نظام جامع باشگاه داری دولت باید اماکن خود را به بخش خصوصی واگذار کند گفت: در این قانون دولت دیگر حق باشگاه داری ندارد و در صورتی که اتحادیه باشگاه ها مجوز حضور به این تیم ها را دهند حق حضور در لیگ های حرفه ای را دارند ......

معاون حقوقی، امور مجلس و هماهنگی استان های وزارت ورزش و جوانان با بیان اینکه با تصویب نظام جامع باشگاه داری دولت باید اماکن خود را به بخش خصوصی واگذار کند گفت: در این قانون دولت دیگر حق باشگاه داری ندارد و در صورتی که اتحادیه باشگاه ها مجوز حضور به این تیم ها را دهند حق حضور در لیگ های حرفه ای را دارند.

امیررضا خادم در نشست روسای فدراسیون های ورزشی گفت: یکی از اهداف وزارت ورزش و جوانان حمایت از بخش خصوصی و باشگاه داری است تا با ترغیب این بخش از ورزش حمایت بیشتری به عمل آید.

وی با اشاره به تلاش های دولت تدبیر و امید برای فعالیت بخش خصوصی در ورزش بیان داشت: یکی از موضوعات در این حوزه این است که قانون نظام باشگاه داری در ورزش جاری و ساری شود.

معاون حقوقی، امور مجلس و هماهنگی استان های وزارت ورزش و جوانان ادامه داد: باید بخش خصوصی را طوری حمایت کنیم که در ورزش حرفه ای باشگاه هایی در سطح کشور داشته باشیم که از پایتخت و مراکز استان دور باشند.

خادم اظهار کرد: سیاست وزارت ورزش و جوانان حمایت از باشگاه های خصوصی است و در همین راستا به زودی اتحادیه باشگاه های ورزشی در سراسر کشور تشکیل می شود.

وی با بیان اینکه با تصویب نظام جامع باشگاه داری دولت باید اماکن خود را به بخش خصوصی واگذار کند گفت: در این قانون دولت دیگر حق باشگاه داری ندارد و در صورتی که اتحادیه باشگاه ها مجوز حضور به این تیم ها را دهند حق حضور در لیگ های حرفه ای را دارند.

خادم با بیان اینکه ما در بخش ورزش میراث دار بیش از سه هزار پروژه نیمه تمام هستیم، اضافه کرد: پروژه های نیمه تمام در بخش های مختلف ترمز بسیار جدی برای توسعه کشور است اما دولت متعهد به تکمیل این طرح ها است.

وی عنوان کرد: حتی یک طرح جدید ملی توسط وزارت ورزش در دوره اخیر آغاز نشده، چون حدود سه هزار طرح نیمه تمام در کشور داریم و حدود هشت هزار میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل این طرح ها نیاز است و با اعتبارات امروز این وزارتخانه حدود ۱۶ سال برای تکمیل آنها زمان نیاز است.

معاون حقوقی و پارلمانی وزارت ورزش و جوانان همچنین از نقش دکتر حاجی بابایی در اختصاص ۲۷ صدم درصد از مالیات ارزش افزوده برای توسعه ورزش کشور تقدیر و تشکر کرد.

تگ ها


اخبار روز المپیک