ام‌ام‌ای؛ خلاصه مبارزات امیر علی‌اکبری 2018 (دوبله)

در آستانه مبارزه امیر علیاکبری با دنیل اومیلانژوک نگاهی داریم به خلاصهای از مبارزات این ورزشکار هنرهای رزمی ترکیبی ......

در آستانه مبارزه امیر علی‌اکبری با دنیل اومیلانژوک نگاهی داریم به خلاصه‌ای از مبارزات این ورزشکار هنرهای رزمی ترکیبی.

تگ ها


رزمی پیشنهاد مدال ویدئو هنرهای رزمی ترکیبی