ام‌باپه بهترین بازیکن فصل لوشامپیونه/ ویدیو

کیلیان امباپه ستاره پاری سن ژرمن به عنوان بهترین بازیکن فصل ۱۹-۲۰۱۸ لوشامپیونه انتخاب شد....

کیلیان ام‌باپه موفق شد با ۳۳ گل زده آقای گل مسابقات شود. وی همچنین عنوان برترین بازیکن فصل را هم بدست آورد.

تگ ها


ویدئو ویدیو کیلیان امباپه پاری سن ژرمن لوشامپیونه پاری سن ژرمن لوشامپیونه فرانسه فوتبال