ام‌باپه بهترین بازیکن فصل لوشامپیونه/ ویدیو

کیلیان امباپه ستاره پاری سن ژرمن به عنوان بهترین بازیکن فصل ۱۹-۲۰۱۸ لوشامپیونه انتخاب شد....

کیلیان ام‌باپه موفق شد با ۳۳ گل زده آقای گل مسابقات شود. وی همچنین عنوان برترین بازیکن فصل را هم بدست آورد.