انتخاب مجدد ایلخان نوری برای دو پست

همکاری ایلخان نوری با فدراسیون جهانی نجات غریق به عنوان عضو کمیسیون ورزش و کمیته ورزش برای همه برای یک دوره دیگر تمدید شد....

مهدی حیدری رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی ضمن تبریک بابت انتخاب مجدد ایلخان نوری در کمیسیون ورزش و کمیته ورزش برای همه ILS برای وی در دوره جدید آرزوی موفقیت کرد.

وی گفت: مجموعه فدراسیون نجات غریق و غواصی از ایلخان نوری  که سال‌ها در مجموعه نجات غریق کشور منشاء خدمات ارزنده بوده است، حمایت کامل و لازم را خواهد داشت.

حیدری تصریح کرد: امید می‌رود ادامه حضور ایلخان نوری در فدراسیون جهانی نجات غریق منشاء خیر برای نجات غریق جهان و کشورمان باشد و ایران از این ظرفیت برای پیشبرد اهداف نجات غریق بهره می‌شود.

رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی همچنین خاطر نشان کرد که این فدراسیون در راستای پیشبرد اهداف و برنامه‌های موردنظر ایلخان نوری در فدراسیون جهانی نجات غریق، همکاری لازم را با او خواهد داشت.

تگ ها


غواصی