انتصاب مدیرکل دفتر توسعه آموزش های پایه و استعدادیابی وزارت ورزش

وزیر ورزش و جوانان، مهدی مبینی را به عنوان مدیر کل دفتر توسعه آموزش های پایه و استعدادیابی منصوب کرد....

به گزارش خبرگزاری مهر، در حکم مسعود سلطانی فر به مبینی آمده است:

«نظر به تعهد، تخصص و تجربیات ارزشمند جنابعالی و بنا به پیشنهاد معاون محترم توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای، به موجب این حکم به عنوان " مدیرکل دفتر توسعه آموزش‌های پایه و استعدادیابی " منصوب می‌شوید.»

تگ ها


مهدی مبینی وزارت ورزش و جوانان مسعود سلطانی فر