انتقادات ابوالقاسم پور از فدراسیون فوتبال

بهنام ابوالقاسم پور در اعتراض به فدراسیون و حمایت نکردن از پرسپولیس صحبت هایی را مطرح کرد : چطور برای تیم ملی و آقای کیروش پرواز چارتر میگیرند به روسیه و هرجای دی ......

بهنام ابوالقاسم پور در اعتراض به فدراسیون و حمایت نکردن از پرسپولیس صحبت هایی را مطرح کرد :

چطور برای تیم ملی و آقای کیروش پرواز چارتر میگیرند به روسیه و هرجای دیگر. مگر هبازی پرسپولیس بازی ملی نیست ؟
چرا باید در این فشار مسابقات و خستگی بچه ها با دو تا پرواز چند روزه به ژاپن بروند !
آقای برانکو ۵ ۶ ماه حقوق نگرفته اعتراض نکرده ، بهترین مهره هایش را از دست داد اما اعتراض نکرده است.
آقای تاج وظیفه اش این است کمک کند ، فدراسیون باید کمک کند.

تگ ها


پرسپولیس AFC Champions League فوتبال