انتقادهای تند فتح الله زاده علیه منصوریان

علی فتح الله زاده در گفتگوی خود با برنامه رو در رو انتقاد های تندی را علیه عملکرد علیرضا منصوریان سرمربی سابق استقلال بیان کرد ......

علی فتح الله زاده در گفتگوی خود با برنامه «رو در رو» انتقاد های تندی را علیه عملکرد علیرضا منصوریان سرمربی سابق استقلال بیان کرد.

تگ ها


استقلال فوتبال