انتقاد تند فردوسی پور از وضعیت ورزشگاه نقش جهان

فردوسی پور در برنامه نود از وضعیت ورزشگاه نقش جهان انتقاد کرد. ......

 فردوسی پور در برنامه نود از وضعیت ورزشگاه نقش جهان انتقاد کرد.

تگ ها


فوتبال