انتقاد « جوکوویچ » از کیفیت زمین مسابقات ویمبلون 2017

نواک جوکوویچ هم به جمع منتقدین کیفیت نامناسب زمین ها پیوست و گفت: صادقانه بگویم امسال کیفیت چمن زمین ها خیلی خوب نیست و بسیاری از بازیکنان در این مورد هم نظر هستند ......

نواک جوکوویچ هم به جمع منتقدین کیفیت نامناسب زمین ها پیوست و گفت: «صادقانه بگویم امسال کیفیت چمن زمین ها خیلی خوب نیست و بسیاری از بازیکنان در این مورد هم نظر هستند.»

تگ ها


اخبار روز تنیس ویمبلدون تنیس